in

Chụp ảnh indoor chị Thu Yến

Tên khách hàng: Chị Thu Yến

Hình thức: Chụp ảnh indoor

Chi phí dự tính: 1.000.000 – 2.000.000đ

Thời gian thực hiện: 2 – 3 tiếng

Độ khó: Trung bình

Chụp ảnh đôi chị Hải Phong & Thu Hương

Chụp ảnh kỷ yếu tập thể lớp Đại học Xây Dựng